Оптимална комбинация от 3 активни съставки

До 3 минути максимална концентрация на съставките*

Антисептично и обезболяващо действие

Дозировка

Възрастни и деца над 12 години: 1 таблетка на 2-3 часа, до максимум
8 таблетки (за деца 4 таблетки) за 24 часа.

Състав
 • Лидокаинов хидрохлорид
  (Lidocaine Hydrochloride) 2,00 mg
 • Амилметакрезол (Amylmetacresol) 0,60 mg
 • 2,4-Дихлоробензилов алкохол
  (2,4-Dichlorobenzyl Alcohol) 1,20 mg
Комбинацията от активни съставки има:(1,2,3,4,5,6)
 • антивирусно действие
 • антибактериално действие
 • Противогъбично действие
 • противовъзпалително действие
 • обезболяващо действие
Бързо действие – намаляване на болките в гърлото
1 минута(6) след прием на AMC/DCBA + Лидокаин
Най-големият аналгетичен ефект е
регистриран на 15-та минута(6)
2 часа продължителност
на действието

РЕФЕРЕНЦИИ:

1. A throat lozenge containing amyl meta cresol and dichlorobenzyl alcohol has a direct virucidal effect on respiratory syncytial virus, influenza A and SARS-CoV; John S Oxford, Robert Lambkin, Iain Gibb, Shobana Balasinga , Charlotte Chan and Andrew Catchpole.

2. Viruicidal action of sore throat lozenges against respiratory viruses parainfluenza type 3 and cytomegalovirus: Adrian Shefard, Stela Zibeshari.

3. Rapid relief of acute sore throat with AMC⁄DCBA throat lozenges: randomized controlled trial; D. McNally, M. Simpson,C. Morris, A. Shephard, M. Goulder.

4. Acute sore throat revisited: clinical and experimental evidence for the efficacy of over-the-counter AMC/DCBA throat lozenges. John Sydney Oxford, Martin Leuwer

5. A combination of topical antiseptics for the treatment of sore throat blocks voltage-gated neuronal sodium channels; Nilufar Foadi & Regina Campos de Oliveira & Vanessa Buchholz & Carsten Stoetzer & Florian Wegner & Igor Pilawski & Gertrud Haeseler & Martin Leuwer & Jörg Ahrens.

6. Damien McNally, Adrian Shephard, Emma Field Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of a Single Dose of an Amylmetacresol/2,4-dichlorobenzyl Alcohol Plus Lidocaine Lozenge or a Hexylresorcinol Lozenge for the Treatment of Acute Sore Throat Due to Upper Respiratory Tract Infection J Pharm Pharm Sci, 15 (2): 281-294, 2012.