Контакти

ТП ЕУ Фармация България, част от USP Group
София 1404, бул. България 81, вх. Б, офис 3, тел. 02/ 862 77 49
e-mail: office.bulgaria@usp.pl